Avukatın Görevleri Nelerdir?

Avukatın Görevleri Nelerdir
Avukatın Görevleri Nelerdir

Kişilerin birbirleri ile ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan kişiye avukat denir. Kişileri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eder ve haklarını savunur.

Avukatın Görevleri

  • Bir kişinin avukatlığını kabul etmeden davasını aldığı kişiyi dinler ve o kişiye yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder.
  • Dava konusu ile ilgili inceleme ve geniş araştırma yapmaktadır.
  • Dava konusu ile ilgili yüksek mahkemelerin kararlarını ve yasaları incelemektedir.
  • Mahkemelerde davalar açar yada davasını aldığı kişinin aleyhine açılan davalara katılmaktadır.
  • Davada belirtilen tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve tanıklara sorular sormaktadır.
  • Alınacak kararın, müvekkilinin lehine sonuçlanmasını sağlamak amacıyla savunma metni hazırlar ve konuşma yapmaktadır.
  • Yeni çıkan yayın ve kanunları takip etmekte ve yorumlamaktadır.
  • İcra takibi yapmaktadır.

Bursa ilinde avukat desteğine ihtiyacınız olduğunda Bursa Ceza Avukatı Elif ÇAVUŞOĞLU ile irtibata geçebilirsiniz.