Ceza Hukuku

Ceza Hukukunun Hedefi

Ceza hukuku açısından temel kavramların iyi bir şekilde anlaşılması ve bilinmesi gerekmektedir. Zira ceza kanunlarının bilinmesinin mazeret sayılmayacağı kabul edilmektedir. Dolayısıyla bir suçun oluşması için gereken hususlar; fiiller ile amacın etkili bir biçimde ortaya koyulması ile kişinin hak etmediği suçlamalardan kurtulabilecek veya karşılaştığı mağduriyete neden olan kişi veya kişilere yaptırım uygulamasını sağlamaktadır.

Türk Ceza Kanunu’na göre ceza kanununun amacı; kişinin hak ve özgürlüklerini kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevresini, toplum barışını korumak ve suç işlenmesini önlemektir. Bu sebeple söz konusu hususları ihlal edenlerin ıslahı da önem arz eder. Fakat ceza hukukunun uygulanmasında genel geçer bir takım ilkeler de söz konusudur.

Ceza avukatı için Geyikli&Aydın Hukuk bürosu ile irtibata geçiniz.