Günümüz Teknolojisi

Günümüz  teknolojisi üretim sektöründe robot ve otomasyon sistemleri ve son yıllarda yapay zeka uygulamalarının, gerek rekabet gücünün artırılması gerekse karar verme süreçlerine, mühendislik altyapısına, planlama ve operasyonel işleyişin en verimli biçimde çalışmasına çok önemli katkılar sunuyor. ‘Metal yaka’ çalışanların ağırlığını hissedeceğimiz bu dönem içinde özellikle uzun vadeli yatırım ve maliyelerin düşürülmesi konusunda avantaj sağlayan robot teknolojisiyle üretim yapan firmaların, verimlilik ve kalite artışından çok memnun olduğu görülüyor. Gün geçtikçe artan robot teknolojisi yatırımlarının sürdürülebilir kalite ve verimlilik artışı sağlaması, çok sayıda sektör aktörünü de robot yatırımı yapmaya davet ediyor.

Servis ve endüstriyel olmak üzere iki gruba ayrılan robotlar, günümüzde insanların işini paylaşarak yapabilen sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Artan işçilik maliyetlerini düşüren endüstriyel robotlar, her türlü üretim faaliyetini standart operatörlerden daha hızlı ve kaliteli gerçekleştiriyor. Bu nedenle endüstriyel alanda üretimde kaliteyi ve rekabeti artırabilmek için robotlar vazgeçilmez hale geliyor. Kontrol edilebilir robot üretimde, el işçiliğine kıyasla hata yapma payı çok düşüyor. Üretim süreçlerinde robotların entegrasyonu, maliyetleri düşürme avantajı sağlıyor. Dolayısıyla çağa ayak uydurmak, ülke kalkınması ve gelişimi açısından devlet destekli Ar-Ge projeleriyle robot yatırımlarının artması çok büyük önem taşıyor.