Bütüncül Değişim

Bütüncül Değişim

Bütüncül Değişim Akademisi; Hafize Buğda tarafından hayata geçirilmiş, ruh, beden ve zihnin omurgasını oluşturmakta olan 4 ana başlığı ile birlikte değerlendirerek farkında olarak değişimi gerçekleştirmekte ce yaşamın kontrolünü ve var olan potansiyelin ortaya çıkarılmasını sağlayan, sonsuz olasılıklar ile yaratıcılık ile deneyimlenebilecek bir yolculuğa çıkabilmenizi hedeflemektedir. Bir çok kişi kendi evrimleşme sürecinde öğrenilmiş olan çaresizlikleri sebebiyle bulundukları alanda sıkışıp kalmaktadırlar. Konfor alanı zannedilen bu alandan sadece cesaret ederek ve risk alarak çıkmak mümkündür. Değişimi başlatıp seçimlerinizin sorumluluğunu alabilmek Bütüncül Değişimi dönüştürmektedir.

Varoluşun temeli, öğrenilen ve doğru bilinen fakat hiç işe yaramayan kalıpların fark edilerek, yüzleşilerek ve dönüştürülerek değişmektir. Geçmişten geleceğe taşınan yüklerden vazgeçmektir.