İnşaatta Epoksi Kullanımı

İnşaatta Epoksi Kullanımı
İnşaatta Epoksi Kullanımı

İnşaat sektörü gün geçtikçe daha da çok artmaktadır. Dolayısı ile teknolojinin de gelişmesi ile kendini yenilemektedir. Epoksi malzemesinin özelliklerinden dolayı inşaat sektöründe çokça kullanılmaya başlanmıştır.

Epoksi; betonarme perdeler,kolonlar , kiriş ve döşemelerdeki çatlakların  onarımında çok fazla kullanılmaktadır. Çatlak ve boşluklar epoksi malzemesi ile doldurulup, güçlendirilir. Fakat güçlendirmek için tek epoksi yeterli değildir. Epoksi uygulamasının başarısı, bu yöntemle onarılmış silindirler üzerinde yapılacak deneylerle kontrol edilebilir. Başarılı bir uygulamada, silindirin onarılan epoksi ; beton yüzeyinden değil, yeni çatlaklarla kırılması gerekir. Deprem yüklenmesini temsil etmek üzere yapılan tersinir yükleme deneylerinden, onarım gören kirişlerin çok iyi enerji yutma kapasitesine sahip oldukları belirlenmiştir. Donatıdaki pekleşme nedeni ile onarılmış kirişlerin çatlamamış kirişlere göre daha dayanıklı oldukları gözlenmiştir. Ancak, muhtemelen bütün çatlakların doldurulmaması nedeniyle bu tür kirişlerde daha esnek davranış ortaya çıkar. Sonuç olarak, epoksi uygulamasını konu alan deney sonuçlarının genellikle olumlu olduğu söylenebilir. Ancak, kiriş , kolon birleşim bölgelerindeki donatının adreans çözülmesi bu onarım türünün bir üst sınırı olarak görülebilir. İnşaatın bitimine yakın ince inşaat tadilat  işleri başlar. Seramik fayans uygulaması, alçı sıva işleri gibi işlerin de bitmesinden sonra inşaat tamamlanır.