Modern Dünyada Gelişen Hastalıklar

Modern Dünyada Gelişen Hastalıklar
Modern Dünyada Gelişen Hastalıklar

Gelişen modern dünya ile birlikte teknolojik araç gereçler yoğun çalışma hayatı iş performansından aile yaşantısına kadar olumsuz etkileyen Kronik yorgunluk güçsüzlük konsantrasyon güçlüğü olarak ifade edilen semptomlardır.

Kronik yorgunluğa neden sebep olan nedenler arasında aşırı egzersiz, uyku bozukluğu, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, üst solunum yolu enfeksiyonları, kansızlık, tiroid akciğer hastalıkları ve depresyondur.
Özellikle sakinleştirici depresyon ve alerjik, tansiyon ilaçları, kas gevşeticiler ve pek çok antibiyotik yorgunluğa neden olmaktadır.

Kronik yorgunluğa neden sebepleri % oranda değerlendirmek gerekirse
2/3 kısımda psikiyatrik hastalıklar %58 kısımda depresyon %14 kısımda panik atak bozukluk ve %10 kısım da da somatizasyon bozukluklar sorumludur. Kronik yorgunluğun %10’undan azını “kronik yorgunluk sendromu” oluşturmakla birlikte bu durumu tıp dünyasında mental ve fiziksel yorgunluk hali ile birlikte uykuda dinlenememe, konsantrasyon güçlüğü ve grip benzeri semptomlar olarak belirlemiştir.. Kronik yorgunluk sendromu, çoktan beri bilinen, eski zamanlara dayanan fizik inceleme ve laboratuvar tetkiklerinde anormallik olmasa da gerçek bir hastalık olduğu bilinmektedir.
Fiziksel ve duygusal aşırı yükün oluşturduğu stresi yok edememe stresle baş edememe de söz konusudur.

Hastalık yapıcı herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki mikropların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalık tablosu olarak bilinen fizik travma, depresyon, uyku bozuklukları, bağışıklık sisteminde bozukluk, endokrin ve metabolik bozukluk ve kişiliğin rolü var. Kadınlarda, eğitim düzeyi ve mesleki statüsü düşük olanlarda ve genç-orta yaş grubunda fazla olduğu görülmektedir.
Kronik yorgunluğun uzmanlar tarafından değerlendirilmesinde hastanın geçmişi de oldukça önemlidir.
Fizik muayene ve laboratuvar testleri destekleyici veri sağlamakla birlikte Hastanın Öyküsü ve yorgunluğun başlangıcı süresi, günlük bu yorgunluğu azaltan veya artıran faktörler, günlük yaşantıya etkisi, uyku miktarı, düzeni ve kalitesi, uykunun semptomları iyileştirip iyileştirmediği sorgulanmalı, kullanılan ilaçlar doz ve şemaları da gözden geçirilmektedir.
Aşırı Egzersiz Yetersiz Uyku- Yetersiz beslenmesinden oluşan fizyolojik yorgunluk ve zeminde yatan sorunlar yeterli dinlenme ile düzelmektedir.
Organ hastalığına bağlı ortaya çıkan yorgunluk genellikle aktivite ile ortaya çıkmakla birlikte Depresyonda olan kişiler için genel olarak hiçbir şey yapamayacağını tanımlar Fakat Kronik yorgunluk sendromunda ise yorgunluğun egzersizle ilgisi yoktur, istirahatle de geçmemektedir.